Новости фонда

“Туруктуу тынчтык жана өнүгүү үчүн инклюзивдүү башкаруу жана жалпы иденттүүлүк” долбоору
Борбордук Азиядагы Евразия Фонду Бириккен Улуттар Уюмунун Өнүктүрүү Программасынын “Туруктуу тынчтык...
11 September
Профилактика семейного насилия
11 мая 2023 года в рамках проекта «Усиление устойчивости местных сообществ»...
“Туруктуу тынчтык жана өнүгүү үчүн инклюзивдүү башкаруу жана жалпы иденттүүлүк” долбоору
Борбордук Азиядагы Евразия Фонду Бириккен Улуттар Уюмунун Өнүктүрүү Программасынын “Туруктуу тынчтык...
11 September

Истории успеха

“Туруктуу тынчтык жана өнүгүү үчүн инклюзивдүү башкаруу жана жалпы иденттүүлүк” долбоору
Борбордук Азиядагы Евразия Фонду Бириккен Улуттар Уюмунун Өнүктүрүү Программасынын “Туруктуу тынчтык...
Профилактика семейного насилия
11 мая 2023 года в рамках проекта «Усиление устойчивости местных сообществ»...
“Туруктуу тынчтык жана өнүгүү үчүн инклюзивдүү башкаруу жана жалпы иденттүүлүк” долбоору
Борбордук Азиядагы Евразия Фонду Бириккен Улуттар Уюмунун Өнүктүрүү Программасынын “Туруктуу тынчтык...

Совет попечителей